Jon Ewo

Jon Ewo

Jon Ewo

over deze auteur

Jon Ewo is een Noorse schrijver, geboren in Oslo in 1957. Na zijn studies is hij altijd verbonden gebleven met de wereld van boeken en schrijven. Woorden en literatuur hebben hem altijd gefascineerd. Hij was eerst bibliothecaris en vanaf 1987 werd hij freelance journalist, redacteur bij een uitgeverij... Terwijl hij die jobs deed, schreef hij verhalen en romans voor volwassenen; een eerste bundel daarvan verscheen in Noorwegen in 1986 zonder al te veel succes. Op een bepaald moment vraagt een uitgever hem een boek te schrijven voor jongeren; daaraan had Ewo nog nooit gedacht. Hij wilde eigenlijk grote literatuur maken over onze postmoderne wereld en jeugdboeken pasten niet in die visie. Hij nam het idee toch verder op en in 1993 kwam zijn eerste werk voor jongeren uit. Dat was de start van een grote carrière. Zijn visie op literatuur veranderde ook daardoor. Hij ging er nu van uit dat het de taak van een schrijver was lezers te boeien. Sindsdien heeft hij een imponerende reeks werken gepubliceerd waarvan er vier in het Nederlands vertaald zijn. Geleidelijk aan kreeg hij ook meer succes zodat hij nu geen vaste baan meer nodig heeft en die vrijheid ook niet meer kwijt zou willen. Hij schrijft niet alleen voor jongeren, maar is in Noorwegen beroemd als auteur van onder andere thrillers, televisiespelen ... Gevraagd naar zijn visie op jeugdboeken gaf Ewo aan dat drie zaken erg belangrijk zijn. Ten eerste moeten het boeken zijn die hij graag zelf zou lezen; leesplezier is essentieel. Ten tweede moet er humor in de verhalen zitten en daar zorgt hij heel bewust voor. Ten derde moet de lezer er iets aan hebben. Hij moet kunnen groeien. Zijn boeken mogen dan wel vlot leesbaar geschreven zijn, maar hij wil meer dan enkel een vlot verhaal. Jon Ewo gebruikt stilistisch bewust allerlei literaire technieken die zo rijk mogelijk zijn. Hij verwijst ook naar andere vormen van kunst. Een interessant weetje is dat hij ontzettend veel van muziek houdt en dat hij in een punk-rockband gespeeld heeft; de naam van die groep was ‘Nakkeskudd’, wat ‘schot in de rug’ betekent. Ze hebben nooit een concert gespeeld en enkel een kleine demo opgenomen. Naast muziek houdt hij veel van film en eigenlijk van alle vormen van kunst. Hij probeert die ook in zijn boeken in te werken. Je vindt dus naast een gewoon verhaal ook poëzie, filmscenario’s, muziekteksten... in zijn werken. Zo laat hij de jonge lezer kennismaken met die genres en met de mogelijke rijkdom van literatuur. Maar er zit meer achter die keuze voor verscheidenheid. Jon Ewo houdt namelijk van het postmodernisme, waar die technieken vaak gebruikt worden. Zijn keuze voor postmodernisme betekent onder andere ook dat zijn boeken niet zo maar op één manier kunnen geïnterpreteerd worden en dat doet de auteur erg bewust. Ewo schreef heel veel jeugdboeken en geraakte internationaal bekend door de drie boeken die hij schreef over Adam Halvorsen, een jongen van 16 als de reeks begint en van 17 als die eindigt. De trilogie schetst de stappen in zijn ontwikkeling naar volwassenheid; de drie boeken zijn een soort spirituele reis waarbij Adam zijn geest ruimer maakt. De Adam-reeks bestaat uit drie boeken: De zon is een maffe god, gepubliceerd in 1999, De maan is een spelbreker uit 2000 en De aarde is hard en naakt uit 2001. In Noorwegen kreeg hij voor het eerste boek de prijs voor de beste jeugdroman. In Vlaanderen kreeg hij in 2002 voor De Zon is een Maffe God een Zilveren Zoen.

boeken van deze auteur

  • De zon is een maffe god